De juiste prikster op de juiste plaats op het juiste moment

De organisatie rondom bloedafname op de priklocatie en thuis kan veel beter.

Dagelijks wordt bij vele mensen bloed afgenomen. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook op locatie en bij mensen thuis. Zeker op de priklocaties en thuis vraagt dat om een gedegen organisatie met uitgekiende logistiek.

U heeft een innovatie doorgevoerd als het gaat om de logistieke organisatie van bloedafname op de prikpost en bij mensen thuis. Wat houdt die innovatie in?

“Wij hebben al onze bloedafname medewerkers (priksters) voorzien van een smartphone met een rooster- en navigatiesysteem. Alle werkzaamheden worden door dit systeem verdeeld onder de ongeveer 150 priksters die we hebben. Dat gebeurt op zo efficiënt mogelijke wijze. Het gaat daarbij om bloedprikken voor het huisartsenlaboratorium en de trombosedienst. Voor bepaalde afnames moeten patiënten bijvoorbeeld nuchter zijn. Dit systeem deelt de bezoeken en afnames zodanig in, dat de priksters eerst de nuchtere patiënten bezoeken en daarna een priklocatie kunnen bedienen of verder gaan met huisbezoeken of andere diagnostische onderzoeken. Het systeem weet ook welke bevoegdheden een prikster heeft en houdt daar bij de indeling rekening mee. Zo komt altijd de juiste persoon op de juiste plek.”

Wat zijn de grote voordelen van deze innovatie voor uw organisatie?

“We kunnen efficiënter plannen en hebben minder personeel nodig, zodat we op een zinnige, zuinige manier met zorgvergoedingen om kunnen gaan. De priksters maken minder kilometers en worden slimmer logistiek aangestuurd. Ook tussentijdse spoedaanvragen kunnen eenvoudiger worden ingepland door efficiënte inrichting van de afnames. We weten voortdurend wie waar is. Bovendien is het afgenomen materiaal beperkt houdbaar, een aantal uur. Door deze oplossing is het afgenomen materiaal op tijd in het laboratorium.”

Wat zijn voordelen voor de patiënten?

“Informatie kan makkelijker onder de priksters gedeeld worden, zodat ze beter beslagen ten ijs komen. Ook als een prikster onverhoopt ziek is, kunnen we de openvallende activiteiten eenvoudiger reorganiseren, zodat een priklocatie bijvoorbeeld niet onbemand blijft. Dit leidt in ons werkgebied -1100 vierkante kilometer en 300.000 inwoners- tot een optimale service. Ook de zorgverlener heeft voordelen bij het systeem: de huisarts kan tot het eind van de middag een aanvraag voor huisbezoeken doorgeven en dat kunnen we dan nog inplannen. Uiteraard heeft dit ook een positief effect op het tijdstip van de uitslag.”
“We kunnen efficiënter plannen en hebben minder personeel nodig”

Hoe reageren de priksters zelf op de nieuwe manier van werken?

“Het was natuurlijk even wennen. We weten inmiddels dat ze met een perfect uitgeruste smartphone op pad moeten, zodat ze een goed bereik hebben en zo hun werk goed kunnen doen. Ze ervaren dat ze makkelijk met elkaar in contact kunnen komen en dat wordt zeer gewaardeerd. De onderlinge samenwerking en verdeling van werkzaamheden is daardoor verbeterd. De huisbezoeken worden ingedeeld, maar de app heeft ook een navigatiefunctie die de prikster van het ene punt naar het volgende punt helpt. Starlet Diagnostisch Centrum is een van de eerste centra in Nederland die deze innovatie heeft ingevoerd. Het is een vernieuwing van de manier waarop we werken. Ja, je moet ‘s avonds wel de telefoon opladen, maar dat kan